Witamy w naszej szkole

Szkoła Polska w Bedford oficjalnie zarejestrowana jest jako The Polish School in Bedford CIC i jako samodzielna jednostka działa od początku roku szkolnego 2011/2012.

  • Szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury i języka wśród Polaków mieszkających na terenie Bedford i okolic.
  • Oprócz zajęć dla dzieci (język polski, historia, zagadnienia współczesne, geografia i religia) oferujemy także kursy języka angielskiego dla dorosłych.
  • Działalność ta ma sprzyjać  zachęceniu do udziału w życiu społecznym i integracji ze społeczeństwem brytyjskim, zachowując poszanowanie i zrozumienie polskich tradycji oraz kultury.
  • Zadaniem naszej szkoły jest wychowanie dobrego, wykształconego i odpowiedzialnego młodego człowieka, który będzie dumny ze swojego polskiego pochodzenia, kultury i tradycji oraz osiągnie sukces w życiu rodzinnym, a także zawodowym.
Co nas wyróżnia
Wysoki poziom nauczania
Dzięki systematycznej kontroli wewnątrzszkolnej oraz rzetelnemu systemowi oceniania Nauczycieli i Uczniów utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć.
Współpraca z Rodzicami
Dbamy i dobre relacje z Rodzicami naszych Uczniów i jesteśmy otwarci na wszelkie ich życzenia i sugestie. Umożliwiamy Rodzicom udział w życiu naszej szkoły, aby współdziałali i współuczestniczyli w edukacji i wychowaniu dzieci.
Ciekawe zajęcia dodatkowe
Zapewniamy bogaty pakiet zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, inspirujących do twórczego działania i realizowania swoich pomysłów.
Indywidualne podejście
Dzięki kameralnej atmosferze jesteśmy w stanie odnaleźć unikatowy potencjał i zdolności każdego Ucznia, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Udział w życiu kulturalnym
Nasi Uczniowie uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez naszą szkołę i instytucje partnerskie - różnego rodzaju konkursy, występy, wyjścia.
Konstruktywny dialog
Z uwagą słuchamy naszych Uczniów i rozmawiamy z nimi. Ta zasada tworzy w naszej szkole klimat zaufania, życzliwości i wyrozumiałości, buduje motywację do nauki oraz stanowi warunek powodzenia pracy edukacyjnej.